โปรแกรมคำนวณเปอร์เซนต์ออนไลน์


โปรแกรมคำนวณเปอร์เซนต์ออนไลน์

เครื่องมือคำนวณหาผลลัพธ์จากเปอร์เซ็นต์ออนไลน์
คำอธิบาย : ใช้คำนวณหาคำตอบของ%ของตัวเลขที่เราอยากรู้ เช่น 3% ของ 10000 คือเท่าไร พอกดคำนวณออกมา คำตอบจะได้ 300

ตัวอย่าง ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน กู้เงินมา 10,000บาท จะต้องเสียดอกเบี้ยกี่บาท กดปุ่มคำนวณจะได้คำตอบ 300 บาท

%

ค้นหาเปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย : ตัวคำนวณหา%อัตโนมัติ วิธีการใช้เช่น 30 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 1000 กดคำนวณโปรแกรมจะช่วยหาคำตอบให้ซึ่งนั่นคือ 3%

ตัวอย่างการใช้ แบบที่1 อยากรู้ว่ากำไร 30 บาท จากการลงทุน 1,000 บาท เท่ากับกำไรกี่% กดคำนวณจะได้ 3%

ตัวอย่างการใช้ แบบที่2 ต้นทุนผลิตครีม 165บาท ตั้งราคาขายปลีก 380บาท ต้นทุนคิดเป็นกี่%ของราคาขายปลีก?


ค้นหาเลขต้นจากเปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย : 30 เป็น 3% ของเลขอะไร กดคำนวณ คำตอบจะออกมาคือ 1000

ตัวอย่างการใช้ : เพื่อนเล่าให้ฟังว่าได้กำไรหุ้นมา 3หมื่นบาท และยอด3หมื่นนี้เป็น 3% ของเงินต้นที่เขาลงทุน ให้เรากดปุ่มคำนวณเราก็จะรู้เงินต้นที่เพื่อนลงทุน

%
ของเงินเท่าไร?

ค้นหา % ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ระหว่าง2ตัวเลข
คำอธิบาย : ใส่ตัวเลข 2 ตัวเลขลงไปเพื่อที่จะค้นหาว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่% เช่น 1,000 ถึง 2,000 กดคำนวณ คำตอบคือ 100% หรือ 10 ถึง 5 คำตอบคือ100%

ตัวอย่างการใช้ : ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 1,00,000 เป็น 2,000,000 อยากรู้ว่าเพิ่มกี่% กดปุ่มคำนวณได้เลย หรือ ยอดขายลดลงจาก 5,000,000 เหลือ 1,000,000 คิดเป็นกี่%