คำนวณอายุแมวออนไลน์


คำนวณอายุแมวออนไลน์
รายละเอียด : เจ้าเหมียวอายุ 10 เดือน เทียบเป็นอายุคนเท่าไรกันน้า มาคำนวณอายุของแมวเหมียวกัน และดูข้อมูลเกี่ยวกับอายุของแมวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :แมว จัดว่าเข้าสู่วัยกลางคน ตั้งแต่อายุ 8-10 ปี และ ถ้าอายุมากกว่า 12ปี จัดได้ว่าเป็นแมวชรา แต่กินเนสบุ๊คได้ลงไว้ว่า แมวที่มีอายุยืนที่สุด อายุถึง 34ปีทีเดียว

คำนวณอายุแมวออนไลน์

เทียบอายุของแมวเป็นอายุของมนุษย์เท่ากับ