เครื่องช่วยคำนวณเปอร์เซนต์แบบต่าง ๆ


เครื่องช่วยคำนวณเปอร์เซนต์แบบต่าง ๆ

เครื่องมือคำนวณการค้นหา%
คำอธิบาย : ตัวช่วยคำนวณค้นหาคำตอบของ%ของตัวเลขที่เราอยากรู้ เช่น 3% ของ 1000 กดคำนวณออกมา คำตอบจะได้ 30
ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยคำนวณ :ดอกเบี้ย 3% ของเงินต้น 1,000 บาท จะต้องเสียดอกเบี้ยกี่บาท กดคำนวณจะได้คำตอบ 30

%

ค้นหาเลขต้นจาก%
คำอธิบาย : ตัวคำนวณหา%อัตโนมัติ วิธีการใช้เช่น 30 เป็นเปอร์เซนต์เท่าไรของ 1000 กดคำนวณโปรแกรมจะช่วยหาคำตอบให้ซึ่งนั่นคือ 3%
ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยคำนวณ : อยากรู้ว่ากำไร 30 บาท จากการลงทุน 1,000 บาท เท่ากับกำไรกี่% กดคำนวณจะได้ 3%


ค้นหาเลขต้นจาก%
คำอธิบาย : 30 เป็น 3% ของเลขอะไร กดคำนวณ คำตอบจะออกมาคือ 1000
ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยคำนวณ : เพื่อนบอกว่าได้กำไร 30 บาท ได้กำไรทั้งหมด 3% กดปุ่มคำนวณเราก็จะรู้เงินต้นทันที

%

ค้นหา % ที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ระหว่าง2ตัวเลข
คำอธิบาย : ใส่ตัวเลข 2 ตัวเลขลงไปเพื่อที่จะค้นหาว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่% เช่น 1,000 ถึง 2,000 กดคำนวณ คำตอบคือ 100% หรือ 10 ถึง 5 คำตอบคือ100%
ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยคำนวณ : ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 1,00,000 เป็น 2,000,000 อยากรู้ว่าเพิ่มกี่% กดปุ่มคำนวณได้เลย หรือ ยอดขายลดลงจาก 5,000,000 เหลือ 1,000,000 คิดเป็นกี่%